Plan kontroli zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych


Właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków podlegają kontroli realizacji obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości co najmniej raz na dwa lata, zgodnie z planem kontroli, na podstawie z art. 6 ust. 5a i ust. 5aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Kontroli podlegają dokumenty potwierdzające częstotliwość opróżniania szamb lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, a są to: umowy, rachunki, faktury VAT lub inne dokumenty potwierdzające wykonanie usługi opróżnienia zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Wykaz przedsiębiorców, którzy mogą świadczyć tego typu usługi na terenie gminy Opatówek dostępny jest tutaj: https://bip.opatowek.pl/p,192,ewidencja_udzielonych_i_cofnietych_zezwolen_na_oproznianie_zbiornikow_bezodplywowych_i_transport_nieczystosci_cieklych_z_terenu_gminy_opatowek

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opatówek w przypadku zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłe winny być usuwane z nieruchomości w terminach ustalonych przez właściciela nieruchomości z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Opatówek z częstotliwością dostosowaną do ilości ścieków odprowadzanych do zbiornika bezodpływowego i jego pojemności aby nie dochodziło do wypływu ścieków ze zbiornika do wód powierzchniowych lub do ziemi.

Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku.

Za pozbywanie się nieczystości ciekłych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa grozi nałożenie grzywny. Brak opróżnienia skutkuje zastosowaniem procedury opróżnienia zastępczego. Kontrole w imieniu Burmistrza Gminy Opatówek przeprowadzą pracownicy Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Z każdej kontroli spisywany jest protokół.

PLAN KONTROLI POZBYWANIA SIĘ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI:

- w terminie od czerwca do września 2023 r.:

kontrola dotycząca nieruchomości znajdujących się w miejscowościach:

Józefów, Borów, Cienia Trzecia, Warszew, Cienia Druga, Cienia Pierwsza,

- w terminie od października do grudnia 2023 r.:

kontrola dotycząca nieruchomości znajdujących się w miejscowościach:

Chełmce, Szałe, Cienia Pierwsza, Trojanów, Bogumiłów

- w terminie od stycznia do lutego 2024r.

kontrola dotycząca nieruchomości znajdujących się w miejscowościach:

Frankowizna, Słoneczna, Kobierno, Dębe-Kolonia

- w terminie od marca do kwietnia 2024

Cienia Folwark, Michałów Drugi, Michałów Trzeci

kontrola dotycząca nieruchomości znajdujących się w miejscowościach:

- w terminie od maja do czerwca 2024

kontrola dotycząca nieruchomości znajdujących się w miejscowościach:

Sierzchów, Rajsko, Janików, Modła

- w terminie od lipca do sierpnia 2024

kontrola dotycząca nieruchomości znajdujących się w miejscowościach:

Tłokinia Wielka, Tłokinia Kościelna, Tłokinia Nowa, Opatówek.

 

Kalendarz wydarzeń

lipiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 [ 28 ]
29 30 31        
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek