Chór kościelny w Opatówku


Nie wiadomo, kiedy przy kościele parafialnym w Opatówku powstał pierwszy chór kościelny. Na początku XVII w. uczniowie szkoły parafialnej w Opatówku śpiewali przed niedzielną sumą modlitwy brewiarzowe. Na początku XIX w. kościół w Opatówku posiadał ośmiogłosowe organy i zatrudniał organistę. Można przypuszczać, że był wówczas chór kościelny.
W latach 1869-1871 działał w Kaliszu i okolicach artysta teatrów warszawskich – Leon Pawlewski, który położył wielkie zasługi dla amatorskiego ruchu muzycznego. Założył on chóry kościelne w Kaliszu, Opatówku, Błaszkach i Sieradzu. Repertuar tych chórów nie ograniczał się do pieśni religijnych. Wykonywano także utwory świeckie, a nieraz także przedstawienia teatralne.

W 1903 r. przybył do Opatówka z Chramska (okolice Koła) organista Kazimierz Sypniewski wraz z rodziną. Był synem organisty, w Opatówku zamieszkał z całą muzykalną rodziną, posiadał własne doświadczenia zawodowe. Zapewne od początku prowadził chór kościelny. W 1917 r. sfotografował się z członkami Kółka Teatru Amatorskiego, którego był twórcą. Artyści, wśród których byli jego najbliżsi na pewno także śpiewali w chórze kościelnym.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę panował wielki entuzjazm. Powstawały różne organizacje kulturalne i społeczne. We wszystkich kościołach tworzono chóry kościelne. W Opatówku taki chór prawdopodobnie już istniał, ale nastąpiły sprzyjające warunki do jego rozwoju. Chór miał swego opiekuna – Antoniego Marszała, który na fotografiach występuje zawsze obok organisty Kazimierza Sypniewskiego. W 1927 r. chór liczył ok. 60 osób. Byli to głównie przedstawiciele drobnego rzemiosła i handlu. Chór uczestniczył w liturgii mszy św., w uroczystościach kościelnych, ale także świeckich.

Członkami chóru kościelnego byli wówczas między innymi: Maria Sypniewska (żona organisty), Maria Sypniewska (córka organisty), Wincenty Sypniewski, siostry Tośtówny, S. Szymańska, Pilińska, Nowicki, Bronisław Biskup, Mańka, Michał Posiłek, Stanisław Rogoziński, Helena Przyłęcka (Rogozińska), Bronisława Rogozińska (Zielińska), Stefania Leśniewicz (Antczakowa), Helena Miluśka (Nowicka), Rafał Szymański, Marszałówna, Imirowicz

Zakup nowych organów do kościoła w Opatówku w 1929 r. na pewno zachęcił chórzystów do aktywnej pracy. Chór kościelny wystawiał także sztuki teatralne, a muzykę i piosenki przygotowywał Kazimierz Sypniewski. W kwietniu 1937 r. chór wystawił przedstawienia: Prządka pod Krzyżem oraz Prima Aprilis i dochód z nich przeznaczył na cele parafialne.
W okresie międzywojennym mieszkańcy Opatówka garnęli się do muzyki. Działały orkiestry i chóry. Ich amatorski charakter nie świadczył o niskim poziomie. Opatowskie dzieci otrzymały w szkole powszechnej solidne przygotowanie muzyczne, zwłaszcza gdy nauczycielem muzyki byli: Paweł Kołowrocki i Adolf Ploetzke. Śpiewano w szkole, w domach, na spotkaniach i imprezach. Ludzie byli wówczas rozśpiewani i aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym swojego miasteczka. Działał chór Adolfa Ploetzkiego składający się z 6 kobiet i 6 mężczyzn. Chór ten uświetniał także uroczystości religijne, co spotkało się z krytyką ówczesnego biskupa Karola Radońskiego.
W 1938 r. organistą i dyrygentem chóru kościelnego został Kazimierz Krajewski. W chórze nastąpiła zmiana pokoleniowa. Wstąpiło do niego wielu młodych, doskonale przygotowanych muzycznie chórzystów. W grudniu 1938 r. chór kościelny wystawił sztukę pt. Krowoderskie zuchy. W maju 1939 r. chór koncertował w Sali Domu Ludowego w Opatówku na rzecz Funduszu Obrony Narodowej. W sierpniu, tuż przed wybuchem wojny chór wyjechał do Warty na zaproszenie gwardiana klasztoru oo. bernardynów – ojca Seweryna Wawro. Na odpustowej sumie celebrowanej przez o. Wawro chór z Opatówka wykonał czterogłosową mszę św. Missa Dominicalis ks. Antoniego Chlondowskiego. Tego samego dnia wieczorem odbył się koncert pieśni ludowych w sali Straży Pożarnej w Warcie. Występy chóru spotkały się z dużym zainteresowaniem i wysoką oceną oo. bernardynów i mieszkańców Warty.

Rozwój świetnie zapowiadającego się chóru przerwał wybuch wojny. Po jej zakończeniu chór kościelny pod dyrekcją organisty Kazimierza Krajewskiego odrodził się. Chór powrócił do dawnej świetności, występował także poza Opatówkiem, między innymi w Szczecinie. Chór wystawił także sztukę Warszawianka. Z Opatówka organista Kazimierz Krajewski odszedł do Sieradza.

Kolejni organiści zajmowali się także prowadzeniem chóru kościelnego. W II połowie lat pięćdziesiątych organistą był Benedykt Klockowski. Od końca lat sześćdziesiątych do 1967 r. - Mieczysław Gwóźdź.
Członkowie chóru: górny rząd od lewej: Czesław Żulicki, Ignacy Trzęsała, Józef Pogorzelec,  organista Gwóźdź, Stanisław Nowicki, Stanisław Idzikowski, Antoni Śmietański; środkowy rząd od lewej: Krystyna Kwintowa, Stanisław Wojtaszek, Helena Wojtaszkowa, Aldona Cieślakowa, Stanisława Jędrusiakowa, Irena Żulicka, Kazimiera Przybylska, Eugenia Sobczak Pogorzelcowa, Henryk Przepiórka; na dole stoją od lewej: ?, Felek Kwinta, Eugenia Krawczykowska, Wiktoria Salamon,  Mirosława Salamonówna, ks. Jan Podgórny, Bożena Trzęsałówna, Irena Gawłowiczówna Narczyńska ,Krystyna Kaczmarek; na dole dzieci: Beata Wojcieszakówna, Tereska Wojcieszakówna i Tereska Kaczmarkówna
W latach 60-tych chór liczył ponad 50 osób. Soprany: Lucyna Wróblewska-Żulicka, Maria Manińska-Prus, Stanisława Barańska-Chojnacka, Lucyna Sieradzka-Hodyła, Stanisława Piotrowska-Jędrusiak, Irena Gawłowicz-Narczyńska, Helena Idzikowska, Mirosława Salamon-Szychta, Bożena Trzęsała-Wielgosz, Jadwiga Kujawa-Żulicka, Eulalia Salamon-Wojcieszak, Janina Pogorzelec, Janina Bącler, Genowefa Goławska, Maria Antkowiak, Jadwiga Wojcieszak.  Alty: Wiktoria Salamon, Daniela Kędzia, Krystyna Kwinta, Helena Gabinowska, Irena Żulicka, Kazimiera Przybylska-Zając, Genowefa Pogorzelec, Genowefa Krawczykowska, Czesława Wojdziak, Lucyna Dogielska-Wojtaszek, Helena Olejnik-Wojtaszek. Tenory: Stefan Salamon, Czesław Żulicki, Leon Lintner, Zygmunt Lintner, Józef Pogorzelec, Stanisław Idzikowski, Antoni Śmietański, Ignacy Trzęsała, Andrzej Pogorzelec, Stanisław Techmański. Basy: Stanisław Nowicki (prezes), Tadeusz Wojcieszak, Wacław Maciołek, Hieronim Wrocławski, Tomasz Kwinta, Jerzy Nowicki, Walerian Wanat, Józef Wanat, Stanisław Wojtaszek, Jerzy Wojtaszek, Ryszard Kuświk, Klemens Krawczykowski, Hieronim Zawadzki.

Po odejściu Mieczysława Gwoździa od 1967 r. jako organista pracował Kujawa, a następnie Szygulski. Od początku 1975 r. do sierpnia 1996 r. organistą był Antoni Goławski.
Po odejściu Antoniego Goławskiego na emeryturę 1 września 1996 r. organistą w kościele parafialnym w Opatówku został Zbigniew Błaszczyk, który prowadził chór do końca 2009 r. Od początku 2010 r. chór prowadzi Tomasz Niegowski.
Próby chóru odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.00 i czwartek o godz. 18.30

Jadwiga Miluśka-Stasiak

Zdjęcie Chór kościelny w Opatówku

Kalendarz wydarzeń

lipiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 [ 28 ]
29 30 31        
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek