Herb


Opatówek był miastem połowy XIV w. do 1870 r. w tym czasie miasto posiadało herb przedstawiony w publikacji Miasta Polski w Tysiącleciu. T. 2 wydanej w 1967 r. przez "Ossolineum". Herb przedstawia okrągłą wieżę z cegły nakrytą niewielką czarną kopułą zakończoną złotą gałką. Geneza herbu nie jest znana. Można przypuszczać, że herb nawiązuje do wieży zamku arcybiskupów gnieźnieńskich.

 

Herb miasta Opatówka

Herb miasta Opatówka

Oprac. Paweł Bąkowski
 na podst. „Miasta Polski w Tysiącleciu”

Herb miasta Opatówka był także przedmiotem zainteresowania twórców związanych z Opatówkiem. W latach 60. XX w. popularny był herb Opatówka opracowany przez artystę-plastyka Tomasza Jaśkiewicza przedstawiający wysmukłą wieżę między dwoma drzewami. Herb ten był umieszczony na ścianie nad wewnętrznymi schodami wejściowymi do Szkoły Podstawowej w Opatówku. Uczniowie tej szkoły nosili go na tarczach. Eligiusz Kor-Walczak nawiązał do tego herbu w legendzie pt. Jak powstał Opatówek zamieszczonej w zbiorze Baśnie i legendy kaliskie, wydanej  1976 r. przez Wydawnictwo Poznańskie.

 

Herb miasta Opatówka

Herb miasta Opatówka


Rys. Władysław Kościelniak

Rodziny szlacheckie posiadały herby rodowe. W Opatówku znane były herby  rodzin właścicieli miasta i klucza dóbr opatóweckich lub osób związanych z Opatówkiem. Arcybiskup Jarosław Bogoria ze Skotnik, jako arcybiskup gnieźnieński, przyczynił się do rozwoju Opatówka, wznosząc w mieście pierwsze budowle murowane – kościół p.w. św. Doroty i zamek arcybiskupi. Herb rodziny Bogoriów mógł znajdować się na elewacji arcybiskupiego zamku, co zostało uwiecznione na makiecie zamku znajdującej się w bibliotece.

 

Herb Bogoria

Herb Bogoria

 

Właściciel dóbr opatóweckich w latach 1807-1826 – gen. Józef Zajączek pieczętował się herbem „Świnka”. Herb ten można spotkać w Opatówkuna ścianie "Cukierni" i nad sarkofagiem gen. Zajączka w kaplicy św. Anny w kościele parafialnym w Opatówku. Herb ten jest niesłusznie uznawany był przez niektórych za herb Opatówka.

 

Herb rodziny Zajączków na budynku

Herb rodziny Zajączków na budynku "Cukierni"
w Opatówku

Rys. Władysław Kościelniak

 

Herb „Zajączek” nad sarkofagiem gen. Józefa Zajączka w kościele w Opatówku – lipiec 2015

Herb „Zajączek” nad sarkofagiem gen. Józefa Zajączka w kościele
w Opatówku – lipiec 2015


Fot. Jadwiga Miluśka-Stasiak

Od 1997 r. swój herb posiada Gmina Opatówek. Jego projekt został opracowany przez kaliskiego artystę grafika Władysława Kościelniaka. Herb Gminy Opatówek zawiera elementy dwóch herbów: miasta Opatówka i Jarosława Bogorii Skotnickiego. Herb Gminy Opatówek został nadany Uchwałą Nr 120/96 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 października 1997 r.

Herb Gminy Opatówek

Herb Gminy Opatówek

Oprac. Jadwiga Miluśka-Stasiak

Kalendarz wydarzeń

lipiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 [ 28 ]
29 30 31        
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek